Kinkhoest vaccinatie

Het RIVM bekijkt op dit moment hoe deze vaccinatie voor zwangeren georganiseerd kan worden. Tot het moment van landelijke invoering kunnen zwangere vrouwen zich al wel tegen kinkhoest laten vaccineren, maar zijn de kosten voor eigen rekening. Wil je meer informatie over de kinkhoest vaccinatie of wil je je laten vaccineren? Neem dan contact op met je eigen huisarts.

Deel je ervaringen zodat deze groepszorg voor zwangeren blijft bestaan!

CenteringPregnancy is enthousiast ontvangen in Nederland en de resultaten zijn positief! Toch staat deze vorm van groepszorg op de tocht. Er moet namelijk een vergoeding voor komen. Verloskundigenpraktijken zijn anders genoodzaakt ermee te stoppen. Wil jij dat CenteringPregancy ook voor andere zwangeren beschikbaar blijft? Laat ons, het liefste vóór 4 juni 2016, weten wat jouw ervaring is met CenteringPregnancy en wat het voor jou heeft betekend? Dank voor je steun!

Link naar de facebookpagina: https://www.facebook.com/CenteringPregnancy/

Film ‘Leer je baby kennen’

Ben je benieuwd of de baby in je buik jouw stem al kan horen?

En of jij en je partner nu al contact kunnen maken met jullie kindje en hoe dat straks – meteen na de bevalling –  zal zijn?

In deze film zie je verschillende momenten van de ontwikkeling van je ongeboren baby en leer je over de eerste tijd na de bevalling.

Vrijdag 3 juni 2016 van 10.00 tot 12.00 uur op de Terra praktijk

Aanmelden kan bij de assistente of via: rondomdegeboorte@sag-amsterdam.nl

www.rondomdegeboorte.nl

Spreekuur op zaterdag

We zijn begonnen met spreekuur doen op zaterdag. Wanneer doordeweeks naar het spreekuur komen lastig voor je is, vraag onze assistentes naar de mogelijkheden.

Centering Pregnancy

Sinds juni 2014 bieden we Centering Pregnancy aan op de praktijk. Bij Centering Pregnancy vinden de zwangerschapscontroles in groepsverband plaats. De groepen bestaan uit acht tot twaalf vrouwen die ongeveer even ver zwanger zijn. In tien bijeenkomsten die elk twee uur duren, is er veel ruimte voor uitwisseling van informatie en ervaringen. Je eerste afspraak is een individuele controle, daarna start de groep, en vanaf 36 weken zwangerschap zijn er ook individuele controles. Voor meer informatie zie de website van TNO, de organisatie die Centering Pregnancy aangepast heeft aan de Nederlandse situatie. http://www.centeringhealthcare.nl/

Tevredenheids onderzoek

Een tevredenheidsonderzoek voor alle cliënten van de Terra praktijk en hun partners. Deze kunt u invullen via de website: www.bevalthet.nl

We stellen vragen over onder andere de rol van de verloskundige in de zwangerschap, tijdens de bevalling en in het kraambed, praktijkmanagement en de samenwerking met kraamzorg en ziekenhuis. Tevens is er ruimte voor tips en adviezen om onze zorg te kunnen optimaliseren. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 15 min. Heel veel dank!