Uitbreiding vaderverlof

Per 1 juli 2020 kunnen partners maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. Tijdens het verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV. Partners hebben recht op aanvullend geboorteverlof als het kind op of ná 1 juli 2020 geboren wordt. Zij moeten het aanvullend geboorteverlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. En zij moeten eerst het geboorteverlof van 1 week hebben opgenomen.

Lees alles over het geboorteverlof voor partners op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geboorteverlof-en-partnerverlof/geboorteverlof-voor-partners

Loden waterleidingen

Afgelopen weken kwam in het nieuws dat er mogelijk huizen, gebouwd voor 1960, in Amsterdam Noord aangesloten zijn op het waternet met loden leidingen. Te hoge concentraties lood in het water heeft mogelijk consequenties voor kinderen van 0-8 jaar en ongeborenen. Aan hen (en aan zwangere vrouwen) wordt geadviseerd water uit flessen te drinken in plaats van uit de kraan, wanneer er nog loden leidingen onder hun huis aanwezig zijn.

Voor meer informatie over te hoge loodconcentraties in het water:

https://www.ggd.amsterdam.nl/gezond-wonen/loden-waterleidingen/#hb6cd3174-85d1-44ac-8742-88c71731e21e

U kunt ook bellen met de GGD als u vragen heeft over lood en gezondheid: 020 555 54 05

Voor meer informatie over de leidingen onder uw woning:

https://www.ymere.nl/huurders-en-eigenaren/waterleidingen.html

Geboorteaangifte gemeente Amsterdam alleen nog op afspraak

Vanaf 15 mei 2019 kan je in Amsterdam alleen nog aangifte van de geboorte van je kindje doen op afspraak. Tot nu toe was dit op inloop. Een afspraak maken kan vanaf 15 mei. Als een kindje op 12, 13 of 14 mei geboren wordt, kan je op 13 of 14 mei langskomen zonder afspraak of vanaf 15 mei met afspraak.

Een afspraak maken kan via amsterdam.nl/afspraak of telefonisch via 14020 (maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur)

Deel je ervaringen zodat deze groepszorg voor zwangeren blijft bestaan!

CenteringPregnancy is enthousiast ontvangen in Nederland en de resultaten zijn positief! Toch staat deze vorm van groepszorg op de tocht. Er moet namelijk een vergoeding voor komen. Verloskundigenpraktijken zijn anders genoodzaakt ermee te stoppen. Wil jij dat CenteringPregancy ook voor andere zwangeren beschikbaar blijft? Laat ons weten wat jouw ervaring is met CenteringPregnancy en wat het voor jou heeft betekend? Dank voor je steun!

Link naar de facebookpagina: https://www.facebook.com/CenteringPregnancy/

Tevredenheids onderzoek

Een tevredenheidsonderzoek voor alle cliënten van de Terra praktijk en hun partners. Deze kunt u invullen via de website: www.bevalthet.nl

We stellen vragen over onder andere de rol van de verloskundige in de zwangerschap, tijdens de bevalling en in het kraambed, praktijkmanagement en de samenwerking met kraamzorg en ziekenhuis. Tevens is er ruimte voor tips en adviezen om onze zorg te kunnen optimaliseren. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 15 min. Heel veel dank!