Loodgehalte in water

Afgelopen weken kwam in het nieuws dat er mogelijk huizen, gebouwd voor 1960, in Amsterdam Noord aangesloten zijn op het waternet met loden leidingen.

Gezondheidsrisico’s bij het drinken van water uit loden leidingen
Loden waterleidingen vormen een gezondheidsrisico voor specifieke doelgroepen. Het gaat om ongeboren kinderen (via hun moeder), zuigelingen die flesvoeding krijgen en kinderen tot en met 7 jaar die in huizen wonen met loden leidingen. Wanneer jonge kinderen te veel lood binnenkrijgen, kan dit leiden tot een lagere intelligentie. Ook voor kinderen vanaf 8 jaar en voor volwassenen bestaan er gezondheidsrisico’s. Meer informatie hierover kunt u hier vinden: https://www.ggd.amsterdam.nl/gezond-wonen/loden-waterleidingen/meest-gestelde-vragen-gezondheid-loden/


Advies
Loden waterleidingen komen alleen nog voor in panden die voor 1960 zijn gebouwd. De GGD adviseert ouders die in een huis wonen waar mogelijk loden leidingen zijn, om over te gaan op het gebruik van flessenwater voor jonge kinderen tot en met 7 jaar (ook voor het aanmaken van zuigelingenvoeding). Ook voor zwangere vrouwen geldt het advies om over te gaan op het gebruik van flessenwater

U kunt ook bellen met de GGD als u vragen heeft over lood en gezondheid: 020 555 54 05

Veel ouders weten niet of er loden waterleidingen in hun woning zijn. Meer informatie over het (laten) doen van een watermeting en wat te doen als er loden waterleidingen zijn, is ook te vinden op de website van de GGD. Als u een woning van voor 1960 huurt, kunt u ook terecht bij !Woon voor vragen: https://www.wooninfo.nl/

Voor meer informatie over de leidingen onder uw woning voor huurders van Ymere: https://www.ymere.nl/nieuws/nieuwsberichten/2019-12-13-operatie-lood-eruit-in-amsterdam-noord/