Nuttige Info

Ouder- en Kindteams

De Ouder- en Kindteams bieden in Amsterdam laagdrempelige jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg. Ze werken daarbij nauw samen met diverse partners, waaronder verloskundigen, om zo de beste ondersteuning en hulp te garanderen.
Voor meer informatie zie www.oktamsterdam.nl/

Erkennen

Als je niet getrouwd bent, kan je partner het kind erkennen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit betekent dat hij voor de wet de vader wordt van het kind. Hierdoor heeft het kind erfrecht en de vader rechten en plichten. De moeder moet hiervoor toestemming geven. Erkennen kan tijdens de zwangerschap, bij de geboorte aangifte of daarna. Het is handig dit al tijdens de zwangerschap te doen, aangezien de moeder aanwezig moet zijn bij het registeren. Beide ouders moeten een geldig legitimatiebewijs meenemen.
Naast erkennen, kan je na de geboorte nog het ouderlijk gezag en de voogdij willen regelen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij afdeling burgerzaken van het stadsdeel.
www.amsterdam.nl

Klachten procedure

Natuurlijk hopen we dat je tevreden bent over onze verloskundige zorg. We doen er in elk geval alles voor! Het kan zijn dat er toch iets niet naar wens gaat. Praat dan eerst met de verloskundige, want misschien is er sprake van een misverstand. Levert zo′n gesprek niets op, of wil je dat gesprek niet aangaan, dan kun je de klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris. Voor meer informatie zie www.terrapraktijk.nl/privacy-klachten

Tarieven

De tarieven die we hanteren zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze tarieven worden ieder jaar aangepast. Voor meer informatie zie: www.nza.nl