Privacy en klachtenregelement

Privacy

Om de zwangerschapscontroles goed uit te voeren, leggen wij je administratieve en medische gegevens vast. Zo kunnen we jou op elk moment een goede verloskundige zorg verlenen. Elke gebruiker van deze gegevens heeft een geheimhoudingsplicht. Wij gaan met je gegevens zorgvuldig om. Dat doen we volgens wettelijke regels, zoals opgenomen in ons privacyreglement.

Klachten

Het is prettig als het contact met je verloskundige deskundig en aangenaam verloopt. Toch kan het voorkomen dat je een klacht hebt over je verloskundige.

Procedure:

  1. Bespreek je klacht met je verloskundige. Zit je met vragen? Met twijfels? Ben je ergens ontevreden over? Vertel het je verloskundige. De verloskundige neemt graag de tijd om rustig met je te praten.
  2. Schakel een klachtenfunctionaris in. Wil je meer weten over je rechten of wil je advies? Lukt het niet om er samen met de verloskundige uit te komen? Of wil je hulp bij het indienen van een klacht? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris waarbij je verloskundige is aangesloten. De klachtenfunctionarissen zijn onpartijdig. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Neem contact op met een klachtenfunctionaris via:
www.klachtverloskunde.nl
klachtverloskunde@cbkz.nl
088 – 024 51 23

De verloskundige probeert, eventueel samen met de klachtenfunctionaris, je klacht binnen zes weken af te handelen.

Als je er met de verloskundige en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kan je je klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of je klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak.

www.geschilleninstantieverloskunde.nl
info@geschilleninstantieverloskunde.nl
073 – 689 18 90