Samenwerking met andere zorgverleners

Om de zorg in de regio goed op elkaar af te stemmen, vormen wij een verloskundig samenwerkingsverband (VSV) met de omliggende praktijken en de gynaecologen en kinderartsen van het Boven IJ Ziekenhuis. Tijdens deze overleggen worden protocollen gemaakt en wordt de zorg + samenwerking geëvalueerd.

In het kraambed dragen we samen met de kraamverzorgenden de zorg voor het pas bevallen gezin. Door regelmatig te overleggen met de kraambureaus stemmen we de zorg zo goed mogelijk op elkaar af. We zullen je bij de 1e controle informeren over het aanvragen van de kraamzorg. In onze regio werken we onder andere samen met de Kraamspecialist en kraambureau de Baker . Maar ook kan je kiezen voor andere bureaus of zelfstandige kraamverzorgenden.

Na de bevalling dragen wij de zorg over aan het Ouder Kind Team (OKT) en je huisarts.

Zoals vele praktijken in Amsterdam, werken we mee aan het opleiden van verloskundigen. Hiervoor werken we nauw samen met de Academie Verloskunde Amsterdam/Groningen (AVAG). Dit betekent dat je regelmatig studenten kan tegenkomen tijdens onze spreekuren, met bevallingen en met kraamvisites. Omdat wij met studenten werken, zijn wij goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Ook is er altijd extra tijd voor eventueel vragen of uitleg. De studenten worden altijd begeleid door een van ons. Als je vragen hebt over de rol van de studenten bij de zorg voor jouw zwangerschap of bevalling, kan je dit aangeven.