Terra Maatregelen COVID-19 (Coronavirus)

Update 27 juli 2020: Met het versoepelen van de maatregelen per 1 juli, zijn ook de maatregelen voor de verloskundige praktijken versoepeld. Dit houdt in:

  • Alle controles (inclusief de intake) zijn weer fysiek op de praktijk. We proberen de 1,5 meter zo goed mogelijk te waarborgen en houden we de hygiënemaatregelen goed in het oog;
  • Partners zijn welkom, laat kinderen waar mogelijk thuis. Als dat echt niet lukt, neem dan zelf wat eigen speelgoed voor je kinderen mee en geeft van te voren door aan de assistente dat ze meekomen;
  • Voorlichtingsbijeenkomsten (bevallingsvoorlichting en borstvoedingsvoorlichting) zijn weer aan het opstarten, vraag onze assistentes naar de mogelijkheden. Ook de Centering Pregnancy gaat weer opstarten in september.
  • Wanneer je in het ziekenhuis wil bevallen, informeer van te voren bij het ziekenhuis waar je wil bevallen wie er mee mag. In ieder geval mag je 1 iemand meenemen naar het ziekenhuis. Wat er verder mogelijk is verschilt per ziekenhuis.
  • Alle kraamvisites vinden weer bij je thuis plaats.

Bovenstaande geldt alleen indien jij of je huisgenoten geen corona-gerelateerde klachten hebben. Als jij of een van je huisgenoten dat wel heeft, neem dan contact met ons op, zodat we kunnen kijken hoe we aan jou zorg kunnen leveren.

13 april 2020: Naar aanleiding van de nieuwe aanbevelingen van het Outbreak Management Team en de maatregelen zoals die op de persconferentie van 21 april zijn besproken zijn de verloskundigen in Nederland ook aan de slag gegaan om te kijken welke Corona maatregelen aangepast kunnen worden zodat de zorg weer beter kan aansluiten aan de behoeftes. 
Wat duidelijk moet zijn is dat we slechts met kleine stapjes vooruit kunnen gaan. Er zijn landelijk grote zorgen dat we een tweede crisis gaan krijgen als we nu alweer terug naar het normale zouden gaan. Hier moeten we met zijn allen voor waken, vandaar dat lang niet alle maatregelen nu teruggedraaid kunnen worden. Maar we zijn wel een stapje dichterbij gekomen. 

Wat verandert er concreet:

– Er wordt weer een vroege echo aangeboden bij 7-8 weken om te kijken of de zwangerschap vitaal is en of hij op de goede plaats ontwikkeld (in de baarmoeder en niet daarbuiten).

– Het intake gesprek en ook de counseling (het voorlichtingsgesprek) voor de NIPT en 20 weken echo zijn nog wel telefonisch. Je krijgt via de mail, na inschrijving, een link naar het foldermateriaal wat daarover beschikbaar is. 

– De afgelopen tijd belden we jullie op vlak vóór een controle, om zo de tijd die je op de praktijk bent zo kort mogelijk te maken. Dat verandert nu weer. De geplande controletijd is weer als altijd en we bespreken alle vragen en klachten dus weer op de praktijk. Wel proberen we dan de 1 ½ meter afstand zo goed mogelijk te waarborgen en houden we de hygiënemaatregelen goed in het oog. 

– Er zijn nog 2 telefonische controles (zonder controles op de praktijk) bij 22-23 weken en bij 33 weken. 

– Helaas: alle controles, dus ook de echo’s, intakes en uitgebreide gesprekken, zijn nog steeds zónder partner. We verwachten je dus in alle gevallen alleen op de praktijk. Weet dat we dit allemaal de moeilijkste maatregel van allemaal vinden omdat we ons heel goed realiseren hoe spannend deze controles voor jullie samen zijn. De Taskforces van de Verloskundigen en gynaecologen denken echter dat het echt te vroeg is om weer meerdere mensen toe te laten tot deze onderzoeken. 

Voor de bevallingen en consulten thuis verandert er in deze regio niets. Wij komen bij je thuis, gaan samen met je naar het ziekenhuis indien nodig of gewenst. Je partner mag natuurlijk mee, maar anderen niet. Dus helaas geen moeder of vriendin erbij. 

Als je Corona klachten hebt of positief op Corona getest wordt verwachten we van je dat je ons dat zo snel mogelijk mededeelt. In principe ziek je dit thuis uit en proberen we alle consulten uit te stellen tot je geen klachten meer hebt. De onderzoeken tot nu toe wijzen er nog steeds op dat Corona in de zwangerschap niet anders verloopt dan buiten de zwangerschap en de risico’s voor de baby blijken tot nu toe miniem. Mocht een controle thuis nodig zijn, of ga je bevallen en je bent verdacht of positief getest, dan zullen wij zorgen voor alle noodzakelijke beschermingsmiddelen en geheel beschermd jouw bevalling begeleiden. Wij weten welke middelen dat moeten zijn. 

Verder gaan we nu ook weer één kraamvisite thuis doen. De andere visites doen we, zoals we de afgelopen tijd ook gedaan hebben telefonisch. Mocht er een reden zijn om thuis te komen doen we dat uiteraard wel. 

Het blijft heel belangrijk dat jullie in alle gevallen contact opnemen als je vragen of klachten hebt. Wacht niet af (omdat het weekend is, of omdat er toevallig geen spreekuur is e.d.) maar bel áltijd met de dienstdoende verloskundige. 

Tot zover de aanpassingen in de verloskundige zorg. We hopen opnieuw op jullie begrip en hopen dat de zwangerschap verder goed blijft verlopen en we je spoedig weer op onze eigen vertrouwde manier kunnen gaan begeleiden.
datum: 28 april 2020

Stel wekelijks op dinsdagmiddag (15.00 -15.30 uur) live je vragen aan de verloskundige over COVID-19. Bel op werkdagen van 9.00-13.00 uur de assistente via 020-3372403 voor de inlogcodes.

Beste zwangere,

Zoals je ongetwijfeld hebt gehoord worden er maatregelen genomen om verspreiding van het COVID-19 (Coronavirus) in te dammen. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat een infectie met COVID-19 bij zwangere vrouwen anders verloopt dan bij de algehele populatie. Omdat er nog niet veel data beschikbaar zijn over zwangere vrouwen en hun kinderen hebben de NVOG, KNOV, NVK en RIVM besloten de RCOG-richtlijn te volgen.

Voor zover bekend is er geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen bij de baby. Er is een kleinschalig onderzoek geweest bij 9 vrouwen met het coronavirus. Daar was de voorlopige conclusie dat het virus NIET overgedragen kan worden aan de baby in de buik en ook niet via borstvoeding.

Onze zorgverlening loopt door met een aantal aanpassingen. Dat houdt in dat het spreekuur gewoon doorgaat en je daarvoor op de praktijk komt. Wel willen we je verzoeken om bij binnenkomst bij Terra je handen te desinfecteren en alleen te komen naar het spreekuur, dus geen partner, kinderen of anderen (indien het niet anders kan max 1). Hiermee willen we voorkomen dat onze verloskundigen onnodig veel mensen zien. We begrijpen dat het heel vervelend is om alleen te komen naar het spreekuur. De Centering Pregnancy bijeenkomsten worden de komende weken afgelast en je wordt gebeld om een individuele controle te plannen. De echoafspraken gaan gewoon door!

In navolging van de adviezen van het RIVM zullen we geen hand geven bij binnenkomst en regelmatig handen wassen en desinfecteren. Wanneer je koorts hebt (meer dan 38 graden Celcius), of hoest, kortademig bent of verkoudheidsklachten hebt, willen we je vragen om niet naar de praktijk te komen maar telefonisch contact met ons op te nemen. Hou 1,5 meter afstand.

Het valt te overwegen om thuis te bevallen als je geen indicatie hebt om in het ziekenhuis te bevallen om contacten in het ziekenhuis te beperken. Bovendien is de capaciteit in de ziekenhuizen beperkt. Ga je bevallen en jij of één van je huisgenoten heeft last van koorts, hoesten, kortademigheid of verkoudheidsklachten, meld dit dan aan de telefoon.

Kraamvisites gaan we deels telefonisch of via beeldverbinding doen, zolang de situatie dat toelaat. Wanneer we wel op kraamvisite komen willen we zo min mogelijk andere mensen treffen dus graag geen visite aanwezig in huis als de verloskundige langs komt. Wanneer jij of een van je huisgenoten klachten als koorts, hoesten, kortademigheid of verkoudheidsklachten ontwikkelt willen wij daar graag over gebeld worden.

Voor de meest actuele informatie over het Coronavirus kijk op de website van het RIVM:

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Als je zwanger bent of net een kindje hebt gekregen, maak je je wellicht zorgen over het coronavirus. Dat is begrijpelijk. Klik op de link hieronder voor de meest actuele informatie en een overzicht van veel gestelde vragen en de antwoorden daarbij.

https://www.pharos.nl/zwanger-of-bevallen-en-het-corona-virus/

Voor vrouwen die zich ondanks al deze informatie nog steeds erg gestrest en ongerust voelen, worden er online communities aangeboden. Daarbij ga je online met een groepje zwangere of nét bevallen vrouwen drie keer in gesprek. Dit gesprek wordt begeleid door een verloskundige en een psycholoog. Lees hier meer over deze online communities en hoe je je aanmeldt.

Bijgewerkt: 13 april 2020