VeCaS-project

Binnen onze praktijk doen wij mee aan het VeCaS-project (Verloskundig Casusregistratie Systeem).

In het VeCaS-project worden gegevens over het normale beloop van zwangerschap, baring en kraambed verzameld met als doel om meer zicht te krijgen op het verloop en de uitkomsten van gezonde zwangeren in Nederland. Verloskundigen uit VeCaS-praktijken vragen zwangere vrouwen om toestemming voor het gecodeerd gebruik van hun clientdossiers voor wetenschappelijk onderzoek.

Deelname aan het VeCaS-project is vrijwillig en uw besluit om al dan niet deel te nemen, heeft geen enkele invloed op de door u te ontvangen zorg van de verloskundige.

Het VeCaS-project wordt uitgevoerd door Lectoraar Midwifery Science van de Academie Verloskunde Maastricht en afdeling Midwifery Science van de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) en Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Alle gegevens die voor het VeCaS-project verzameld worden, zullen vertrouwelijk worden behandeld. De gegevens worden gecodeerd verstrekt aan de betrokken onderzoekers.