Bevalling

Als de zwangerschap ongecompliceerd verloopt, begeleiden we van 37 tot 42 weken zwangerschap je bevalling. Je kan dan kiezen of je thuis wilt bevallen of poliklinisch in het ziekenhuis.
Deze keuze mag je zelfs nog tijdens de bevalling maken. Aan een poliklinische bevalling is meestal een eigen bijdrage verbonden. Raadpleeg je verzekeraar over de hoogte van deze bijdrage.
Op het spreekuur en op de voorlichtingsavond beantwoorden we graag je vragen. Wil je extra informatie over bijvoorbeeld pijnstilling, zoals de ruggenprik (epiduraal) of remifentanil, dan kan je bij ons terecht. Zie ook de website www.deverloskundige.nl voor meer informatie.
Als er tijdens de bevalling specifiekere zorg nodig is, dragen we de zorg over aan de gynaecoloog. Deze zal je bevalling daarna verder begeleiden.

Klik hier voor de datum van de volgende voorlichtingsavond.