Centering Pregnancy

Bij de Terra praktijk bieden we Centering Pregnancy aan. Bij Centering Pregnancy vinden de zwangerschapscontroles in groepsverband plaats. De groepen bestaan uit acht tot twaalf vrouwen die ongeveer even ver zwanger zijn. In tien bijeenkomsten die elk twee uur duren, is er veel ruimte voor uitwisseling van informatie en ervaringen. Je eerste afspraak is een individuele controle, daarna start de groep, en vanaf 36 weken zwangerschap zijn er weer individuele controles. Voor meer informatie zie de volgende website: http://www.centeringhealthcare.nl/

Lees hier een artikel over Centering Pregnancy bij ons in de praktijk, gepubliceerd in het tijdschrift ‘Zwanger!’ :

Centering Pregnancy in ‘Zwanger!’