Centering Pregnancy

Sinds juni 2014 bieden we Centering Pregnancy aan op de praktijk. Bij Centering Pregnancy vinden de zwangerschapscontroles in groepsverband plaats. De groepen bestaan uit acht tot twaalf vrouwen die ongeveer even ver zwanger zijn. In tien bijeenkomsten die elk twee uur duren, is er veel ruimte voor uitwisseling van informatie en ervaringen. Je eerste afspraak is een individuele controle, daarna start de groep, en vanaf 36 weken zwangerschap zijn er ook individuele controles. Voor meer informatie zie de website van TNO, de organisatie die Centering Pregnancy aangepast heeft aan de Nederlandse situatie. http://www.centeringhealthcare.nl/

Lees hier een artikel over Centering Pregnancy bij ons in de praktijk, gepubliceerd in het tijdschrift ‘Zwanger!’ :

Centering Pregnancy in ‘Zwanger!’