Tarieven

Alle verloskundige zorg is in het basispakket opgenomen. Je bent als (aanstaande) zwangere volledig verzekerd voor deze zorg. In de meeste gevallen wordt de rekening aan het einde van de totale zorg rechtstreeks naar je verzekering verstuurd. Dit geldt ook voor de counseling over prenatale screening en de 20-weken echo. Afhankelijk van je verzekering wordt er voor de kraamzorg, maar ook bij een poliklinische bevalling een eigen bijdrage gevraagd.

Verloskundige zorg valt niet onder je eigen bijdrage.

Laboratorium-onderzoek kan wel onder je eigen bijdrage vallen.

De tarieven voor verloskundige zorg worden vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) en worden jaarlijks aangepast. De tarieven zijn te vinden op de volgende webpagina: https://puc.overheid.nl/nza

Kom je zonder af te zeggen niet op controle, dan zijn wij genoodzaakt hier kosten voor te berekenen. Voor een eerste controle is dit 35 euro en voor een vervolgcontrole is dat 20 euro.

Je zorgverzekeraar zal deze kosten niet vergoeden.

Voor 2020 hebben we met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Met de meeste verzekeraars hebben we rechtstreeks een contract, met de labels van Achmea en Menzis (FBTO, Zilveren Kruis, Interpolis, OZF Achmea, Avero Achmea, IAK/One(AON), de Friesland, Menzis en Anderzorg) hebben we een contract via de Verloskundige Zorggroep Groot Amsterdam, waar we onderdeel van zijn. https://verloskundigezorggroepamsterdam.nl/