NIPT

Per 1 april 2018 is het voor alle zwangeren mogelijk om te kiezen voor de NIPT. NIPT betekent: Niet Invasieve Prenatale Test. Bij deze test wordt bloed afgenomen om te onderzoeken of de ongeboren vrucht mogelijk het syndroom van Down, Edwards of Patau heeft. Dit is in Nederland alleen mogelijk binnen de TRIDENT-2 studie, dus wanneer je mee doet aan een onderzoek.

Je kan de NIPT krijgen vanaf 11 weken zwangerschap. Als je kiest voor NIPT doe je mee aan de TRIDENT-2 studie en moet je hiervoor een toestemmingsformulier tekenen.

Voor de NIPT in TRIDENT-2 betaal je 175 euro. Dit valt niet onder de basisverzekering en/of aanvullende zorgverzekering

Voor meer informatie over de test, het onderzoek en de syndromen die onderzocht worden, kijk op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

Deel dit artikel

Lees meer over

Anticonceptiestaafje

Anticonceptiestaafje wordt ook wel Implanon NXT genoemd. Dit staafje biedt 3 jaar bescherming tegen zwangerschap. Je hoeft dus een lange tijd niet aan anticonceptie te

Lees verder »
T