20 weken echo

Tijdens de zwangerschap kan je rond 20 weken laten onderzoeken of je baby lichamelijke afwijkingen heeft. Dit noemen we ook wel structureel echoscopisch onderzoek (SEO). Er wordt onder andere gekeken naar de rug, de schedel en de ontwikkeling van de organen van je baby. Ook wordt er gekeken of je baby goed groeit en of er voldoende vruchtwater aanwezig is. De 20 wekenecho heeft niet als doel om het geslacht te bepalen van je baby, maar kan bij het juiste beeld en positie wel gezien worden.

Als bij de 20 wekenecho iets afwijkends wordt gezien, zijn de gevolgen voor het kind niet altijd duidelijk. Meestal zal u vervolgonderzoek worden aangeboden. Het vervolgonderzoek bestaat uit een uitgebreid echoscopisch onderzoek, ook geavanceerd ultrageluidonderzoek (GUO) genoemd, in een gespecialiseerd ziekenhuis. Soms krijg je een vruchtwaterpunctie, vlokkentest of bloedonderzoek aangeboden. Elk vervolgstap is een eigen keus.

De 20 wekenecho wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
Tijdens de intake met je verloskundige zullen wij hier meer informatie over geven. Klik op de link als je nu meer informatie wilt over de 20 wekenecho.

Deel dit artikel

Lees meer over

Anticonceptiestaafje

Anticonceptiestaafje wordt ook wel Implanon NXT genoemd. Dit staafje biedt 3 jaar bescherming tegen zwangerschap. Je hoeft dus een lange tijd niet aan anticonceptie te

Lees verder »
T