Geboorteaangifte

De geboorte van je kind moet je aangeven in de gemeente waar je kind geboren is. Doe dit zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 dagen na de geboorte. Als je kind in het ziekenhuis is geboren, moet je aangifte doen in de gemeente waar het ziekenhuis staat.

Het kind is geboren op:Je doet aangifte op:
zon­dagmaan­dag, dins­dag of woens­dag
maan­dagdins­dag, woens­dag of don­der­dag
dins­dagwoens­dag, don­der­dag of vrij­dag
woens­dagdon­der­dag, vrij­dag of maan­dag
don­der­dagvrij­dag of maan­dag
vrij­dagmaan­dag of dins­dag
za­ter­dagmaan­dag of dins­dag

Als er een feestdag is in de periode waarin je geboorteaangifte moet doen, dan schuift het termijn 1 dag op. Feestdagen zijn: Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Koningsdag, Bevrijdingsdag en Kerstmis.

De gemeente is bezig met een proef om online geboorteaangifte te den. Dat kan op dit moment alleen nog bij geboortes in het ziekenhuis OLVG Oost. Is je kind geboren in het OLVG oost en heb jij of je partner de Nederlandse nationaliteit. Klik dan hier.

Wat heb je nodig?

  • de geboortedatum en geboortetijd van je kind
  • de geboortenamen van je kind
  • een geldig identiteitsbewijs van jezelf
  • als je het kind vóór de geboorte hebt erkend in een andere gemeente of bij een notaris: de akte ‘Erkenning ongeboren vrucht’
  • als u naamskeuze hebt gedaan in een andere gemeente of bij een notaris: de akte van naamskeuze

Voor de gemeente Amsterdam moet je voor geboorteaangifte een afspraak maken.

Deel dit artikel

Lees meer over

Anticonceptiestaafje

Anticonceptiestaafje wordt ook wel Implanon NXT genoemd. Dit staafje biedt 3 jaar bescherming tegen zwangerschap. Je hoeft dus een lange tijd niet aan anticonceptie te

Lees verder »
T